Firma fair focus
Business / Business Services

Het Belastingplan en internationaal zakendoen

Bij het Belastingplan van 2018 is een wetsvoorstel gevoegd waarmee de huidige vrijstelling voor dividendbelasting verruimd wordt en inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties geregeld is. Met deze vrijstelling zet het kabinet in op het behoud van een concurrerend vestigingsklimaat. Tevens wordt aansluiting gezocht om de strijd tegen belastingontwijking internationaal aan te gaan. Zijn een aantal van onderstaande maatregelen van invloed op uw internationale organisatie?

Innovatiebox

In Nederland worden winsten uit innovatieve werkzaamheden belast tegen een gunstig tarief. Per 1 januari 2018 wordt het voordeel van de innovatiebox kleiner gezien het effectieve tarief verhoogd wordt van 5 naar 7 procent.

Buitenlandse aanmerkelijk belang regeling

Een lichaam gevestigd in het buitenland met een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap, is slechts vennootschapsbelastingplichtig in het buitenland indien er sprake is van het ontgaan van inkomstenbelasting bij een ander. Dividendbelasting dat is ingehouden kan verrekend worden.

Economische realiteit

Behalve bij kunstmatige constructies kan Buitenlandse vennootschapsbelastingplicht volgens de aanmerkelijkbelangregeling ook ontstaan bij kunstmatige transacties. Er zal daarnaast nadere invulling worden gegeven als er sprake is van geldige zakelijke overwegingen die de economische realiteit weerspiegelen.

Houdstercoöperatie

Een houdstercoöperatie die in Nederland gevestigd is en waarvan de werkzaamheden in het voorgaande jaar voor minstens 70 procent bestond uit houdsterwerkzaamheden, worden inhoudingsplichtig voor dividendbelasting. NnavV / NvW 24-10-2017 – De inhoudingsplicht blijft ook van toepassing voor coöperaties (non-houdstercoöperaties) waarvan de lidmaatschaprechten vergelijkbaar zijn met in aandelen verdeeld kapitaal. Dit betekent onder andere dat lidmaatschapsrechten vrij verhandelbaar zijn. 

Inhoudingsvrijstelling

Er geldt in deelnemingssituaties binnen de EU/EER een inhoudingsvrijstelling voor dividendbelasting. Dit is uit te breiden naar derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag of andere soortgelijke regeling mee heeft getroffen met hierin een dividendartikel. Aan de (verdrags)vestigingsplaats van de opbrengstgerechtigde worden aanvullende voorwaarden gesteld.

Wilt u meer weten over welke maatregelen van invloed zijn op uw (internationale) organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met 4-VISION.

 

https://www.4-vision.nl/