Firma fair focus
Business / Business Services

Cassatieadvocaat – Wat de rol van een cassatieadvocaat?

Wat de rol van een cassatieadvocaat?

Cassatie is een begrip uit het Nederlands recht. ‘In cassatie gaan’ betekent dat men beroep aantekent bij het hoogst rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Het hoogst rechtsprekend orgaan houdt enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Dit is een uitermate belangrijk feit van in cassatie gaan. Wanneer u in de cassatieschriftuur in de feiten van de veroordeling in gaat verliest u automatisch het proces. Het dan ook ten zeerste aangeraden een cassatieadvocaat hiervoor in te huren. Wanneer u uw laatste juridische uitweg serieus neemt, dan doet u dat ook.

De cassatie procedures

In Nederland gaat men bij de Hoge Raad in cassatie tegen een beslissing van het gerechtshof en tegen een beslissing van de rechtbank in laatste feitelijke instantie gewezen. De partij die om de cassatie heeft gevraagd wordt eiser tot cassatie genoemd. De tegenpartij wordt de verweerder in cassatie genoemd. De argumenten die de eiser tot cassatie inbrengt worden cassatiemiddelen genoemd. Die cassatiemiddelen staan in de cassatieschriftuur beschreven die louter door een in Nederland ingeschreven advocaat ingediend mag worden. Het is dan ook ten zeerste een cassatieadvocaat hiervoor in dienst te nemen.

Voordat de cassatieschriftuur wordt ingediend zijn er bepaalde stappen van te voren gebeurd. De eerste stap ligt bij u. Binnen twee weken na veroordeling dient cassatie ingesteld te worden. Dat mag u in principe zelf doen maar het is beter dit door een advocaat te laten doen door de formaliteiten die eraan verbonden zitten. Wanneer de cassatie is ingesteld stuurt het gerechtshof de stukken naar de Hoge Raad. Hier gaat gemiddeld vier maanden overheen. Na de aankomst bij de strafgriffie ontvangt u een aanzegging. Na ontvangst van de aanzegging heeft u 60 dagen voor indiening van de cassatieschriftuur.

Heeft u een cassatieadvocaat nodig voor uw laatste juridische redmiddel? Neem dan spoedig contact op.

http://www.cassatie-advocaat.nl/