Firma fair focus
Image default
Rechten

Met de mediator in Stadskanaal kom je tot een oplossing

De mediator in Stadskanaal zal je bij staan in het oplossen van een conflict dat plaatsvindt. Allereerst zal je met de mediator in Stadskanaal in gesprek moeten gaan om het probleem dat er speelt uit te leggen. Alleen wanneer de mediator in Stadskanaal snapt wat het probleem precies is kan er worden geschakeld en aan een oplossing worden gewerkt. Daarom is het heel belangrijk dat je dit duidelijk probeert uit te leggen. Eerst za je telefonisch het een en ander toelichten en daarna zal er een afspraak worden gepland, die ongeveer zo’n 2 weken later zal worden ingepland. 

Eerste afspraak

In de eerste afspraak met de mediator in Stadskanaal wordt nogmaals het aan de telefoon besproken probleem voorgelegd en wordt er gekeken naar de eventuele oplossing hiervoor. Ook zal er een overeenkomst worden getekend waar duidelijk wordt wat alle zaken zijn waar aandacht aan moet worden besteed tijdens het geheel proces. Er wordt ook omschreven in de overeenkomst in welke kaders er door de mediator in Stadskanaal gewerkt zal gaan worden. Er wordt een exemplaar voor de administratie aan je overhandigd. 

Hoe werkt het?

De mediator in Stadskanaal heeft een tweedelige rol in het gehele proces. Het  gaat hierbij over het besturen van het proces en daarnaast over het overzicht houden en bijsturen waar dat nodig zou kunnen gaan zijn. Er wordt onafhankelijk gehandeld. De mediator in Stadskanaal is dus niet van een partij en ook niet voor een partij die aan tafel zit. Het  gaat er om dat er een oplossing wordt gevonden en wanneer er partij wordt gekozen is dit niet goed mogelijk. Dit kan ook alleen maar boosheid bij de andere partij wekken en daarnaast ook onbegrip. De mediator in Stadskanaal is er dus voor bedoelt om de boel een beetje rustig te houden en een gesprek goed te laten verlopen om zo tot een oplossing te komen.