Firma fair focus
Image default
Financieel

Jouw notaris in het hart van Nederland

Regelgeving kan voor ondernemers complex zijn. Hoe kan ArkelStad notarissen, een notariskantoor in Gorinchem, jouw onderneming hierbij helpen? Door onze semi-publieke rol is een notaris een geschikte partij voor advisering en begeleiding. Een Nederlandse notaris heeft diverse bevoegdheden. Zo is het een vereiste dat een notaris eem akte van oprichting voor een Nederlandse stichting, cooperatie, NV of BV, een overdracht van onroerend goed, een hypotheek, een testament, huwelijkse voorwaarden en partnerschapsregistratie, tekent.

Gorinchem is een regio met een grote maritieme industrie, met wereldwijd vermaarde scheepsbouw- en baggerondernemingen. Als ondernemer die zich in de regio vestigt, heb je al snel de hulp van een notaris nodig. Bijvoorbeeld als je een BV wilt beginnen of onroerend goed wilt aanschaffen. De notaris is hierbij benodigd voor het passeren van de akte, maar daarbij kan deze ook voor advies zorgen.

Veelal wordt bij een startende onderneming de keuze gemaakt voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Dit is een private rechtsvorm met houders van aandelen die de participanten beperkte aansprakelijkheid geeft. Bij aanvang van een BV worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) die zowel geld als goederen kunnen inbrengen.

Wat is een BV in het kort?

De BV is een zelfstandige entiteit met een afgescheiden vermogen. Dit zorgt ervoor dat doorgaans niet de aandeelhouders, maar de BV met haar eigen vermogen aansprakelijk zal zijn voor eventuele schulden. Na oprichting en registratie van de BV kom je als bestuurder al dan niet als werknemer in dienst van de BV en ben je op basis van de statuten bevoegd deze zelfstandig of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Het is mogelijk om zowel alleen als samen met anderen een BV op te  zetten.

Hoe gaat de oprichting van een BV in zijn werk?

Sinds een wetswijziging in 2012 is het eenvoudiger om een ​BV op te richten. Zo heb je niet langer een verplicht startkapitaal meer en zijn ook de integriteits- en kapitaalcontroles voorafgaand aan de oprichting afgeschaft. Je dient nog wel een business address te hebben en met de notaris de inhoud van de statuten te  bepalen waarna deze onderdeel van de oprichtingsakte zullen zijn.

Wat zijn statuten in een oprichtingsakte?

De notaris stelt op basis van de wensen en omstandigheden van de oprichters de meest passende statuten voor de BV op. Statuten zijn interne regels die een good governance van de BV moeten bevorderen. De statuten bevatten onderwerpen als:

– doel van de vennootschap;

– het nominale bedrag van de aandelen en de valuta;

– de wijze waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen;

– de taken en bevoegdheden van de bestuurders, aandeelhouders en eventuele commissarissen

– de manier waarop vergaderingen plaatsvinden en oproeping plaats vindt;

– de regels voor de uitgifte en overdracht van aandelen.

Wie zorgt voor de inschrijving van een BV?

De BV dient snel na oprichting bij het handelsregister te worden ingeschreven om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te beeindigen. Deze registratie wordt normaal gesproken afgehandeld door de notaris. Doordat dit elekronisch kan duurt dit vaak niet meer dan een dag.

Als de koopovereenkomst van jouw nieuwe bedrijfspand, appartement of huis in Nederland is getekend, de drie dagen bedenktijd is verstreken en de ontbindende voorwaarden niet nodig gebleken, is het pand nog niet van eigenaar over gegaan. Het onroerend goed moet nog met een officiele akte worden overgedragen. Enkel een Nederlandse notaris is hierbij bevoegd.

De notaris regelt de juridisch relevante zaken rondom de overdracht. De notaris is onpartijdig en onafhankelijk en kijkt daarom naar de belangen van zowel de koper als verkoper.

Wat gebeurt er precies bij een levering van Nederlands onroerend goed?

Voordat het door jou aangekochte onroerendgoed door aan de koper kan worden geleverd, heeft de notaris onderzoek gedaan naar de achtergrond van de verkoper en koper, de woning, de hypotheek en eventuele plaatselijke bijzonderheden. Als er iets niet op orde lijkt te zijn en tot financiele risico’s kan leiden, neemt de notaris de nodige maatregelen. De notaris doet al deze checks achter de schermen, je hoeft dus alleen maar de akte samen met de notaris door te nemen en je handtekening te zetten.

Wie zorgt voor een correcte financiële afwikkeling van de levering?

De notaris is verantwoordelijk voor de financieel veilige overdracht. De notaris zorgt ervoor dat de juiste partij het aankoopbedrag ontvangt. Dit op basis van een directe oversteek. Het pand wordt dus geleverd als zeker is dat de koopsom is voldaan door storting op de derdengeldenrekening van de notaris.

Hoe gaat de executie van de leverings- en hypotheekakte en registratie bij het Nederlandse kadaster?

De notaris stelt de leveringsakte op en bij het afsluiten van een hypotheek ook een hypotheekakte voor je op. Het is altijd maatwerk, want elke situatie is anders. De overdracht vindt meestal plaats op het notariskantoor. Bij de overdracht van het onroerend goed onderteken je de leveringsakte en mogelijk een hypotheekakte. De akte van levering zal ook worden getekend door de notaris en verkoper. De akte van hypotheek zal worden ondertekend door de bank en notaris. Vaak zal een medewerker van de notaris bevoegd zijn om namens de bank en verkoper een handtekening te plaatsen.

De notaris verzorgt elektronisch de registratie van de akte van levering door inschrijving bij het kadaster. De informatie dat je de nieuwe eigenaar van de onroerendgoed bent en dat je eventueel een hypotheek hebt afgesloten, wordt openbaar.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons kantoor op als je nieuwkomer bent in de ruime omgeving van Gorinchem. Wij geven persoonlijke advisering in elke fase van jouw bedrijf, bij familiezaken en overdracht van onroerendgoed binnen Nederland. Ook voor een certificering van documenten, apostilles of gedegen vermogensplanningsadvies ben je bij ons op het juiste adres.