Firma fair focus
Business / Business Services

Groeneveld GDW

Groeneveld GDW staat er natuurlijk voor om onze klanten te helpen met hun incassotraject. Wilt u weten hoe een incassotraject werkt, en wat Groeneveld GDW (bekijk de website) voor u kan betekenen? Leest u dan verder.

Het incassotraject van Groeneveld GDW

Een incassotraject wordt door iedere organisatie weer anders aangepakt, zo ook met Groeneveld GDW. Onze methode is erop gericht om zo snel mogelijk het incassotraject tussen de twee partijen af te ronden, terwijl we rekening houden met de gevoelige aard van incassotrajecten. Groeneveld GDW hanteert een werkwijze die niet alleen transparant is, maar ook duidelijk blijft. Zo weet u ten alle tijden wat u van ons kunt verwachten. Het incassotraject van Groeneveld GDW bestaat uit vier stappen.

Groeneveld GDW incassotraject: Stap 1

De eerste stap van het incassotraject van Groeneveld GDW noemen we de pre-incasso. Op dit moment in het echte incassotraject nog niet van start gegaan, maar naar onze ervaring is dat soms niet eens nodig, en is alleen de pre-incasso genoeg op de zaak af te ronden. Groeneveld GDW stuurt een pre-incassobrief op ons briefpapier, als de betaling na verloop van het termijn niet is voldaan, dan gaat Groeneveld GDW automatisch over tot het incassotraject.

Groeneveld GDW incassotraject: Stap 2

De tweede stap van het incassotraject van Groeneveld GDW heet het minnelijke incasso. Groeneveld GDW belt dan eerst met u om de voorwaarden kort door te nemen. Daarna belt Groeneveld GDW de debiteur op vriendelijke toon een keer, en twee keer met een brief. Er zijn na deze stap drie mogelijkheden wanneer de debiteur de betaling nog steeds niet heeft voldaan. Die opties zijn het dossier sluiten, het gerechtelijke traject starten of alternatieve maatregelen treffen.

Groeneveld GDW incassotraject: Stap 3

Voor de derde stap van het incassotraject van Groeneveld GDW moet u een voorschotnota betalen om de kosten van de dagvaarding te dekken. Hierna stelt Groeneveld GDW de dagvaarding op, en wordt die na uw akkoord ingediend bij de rechtbank. De debiteur moet dan aanwezig zijn bij een hoorzitting van de rechter, waar het vonnis wordt uitgesproken. Als die toewijzend is gaan we naar de executie, waarbij we beslag leggen op het inkomen van uw debiteur.