Firma fair focus
Business / Business Services

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft meer inzicht in de mogelijkheden

Een arbeidsdeskundig onderzoek laat de arbeidsdeskundigen van ADXpert uitblinken op het gebied van vraagstukken rond werkstress en belastbaarheid van medewerkers. Vanuit hun expertise kunnen ze objectief vragen beantwoorden over bijvoorbeeld: hoe veeleisend is iemands werk? Wat zijn iemands mogelijkheden en grenzen? Kunnen taken en functies worden aangepast aan iemands beperkte capaciteiten? Heeft dat contractuele gevolgen of voordelen? Afhankelijk van de individuele situatie kunnen de arbeidsdeskundigen van ADXpert ondersteunende diensten aanbieden:

Een arbeidsdeskundig onderzoek werkt

Door een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren kan, wanneer (nog) niet duidelijk is of de medewerker in eigen of licht aangepaste functie terug kan keren naar zijn oude job (deels of volledig), is de werkgever op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht een tweetrajectenbeleid te voeren:

1e traject: Terug naar eigen baan, aangepast werk, andere functie bij dezelfde werkgever

2e traject: En/of het advies om bij een andere werkgever op zoek te gaan naar een geschikte baan

Na uiterlijk 2 jaar verzuim, dienen alle mogelijke re-integratie mogelijkheden te zijn onderzocht.

Controle van de werkgelegenheidsmogelijkheden

Een arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert richt zich vooral op de mogelijkheden van de medewerker om terug te keren naar eigen of aangepast werk om het 1e traject succesvol te kunnen afronden. Dit kan een oplossing bieden als de re-integratie in het eigen of aangepaste werk bij de werkgever stagneert of als niet duidelijk is over welke mogelijkheden de medewerker beschikt in zijn of haar eigen werk.

Controle van de werkplek

Tijdens een controle op de werkplek beoordeelt de arbeidsdeskundige de arbeids- en ergonomische aspecten van het werk en de werkplek. In combinatie met het functieprofiel en de belastbaarheid van de medewerker met als doel advies te geven over de mogelijkheden om de werkplek aan te passen aan een optimale werkhouding.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vele mogelijkheden die de arbeidsdeskundigen van ADXpert en op welke wijze deze ook voor uw bedrijf ingezet kunnen worden? Neem dan zeker contact op met ADXpert en laat u uitgebreid informeren: ons op 085 – 27 33 409 of vul het contactformulier op de website in.