Firma fair focus
Image default
Industrie

De processen die u kunt monitoren met een tilt sensor

Een tilt sensor bestaat uit elektronische waterpassen die loodrecht op elkaar staan. Met behulp van vloeistoffen wordt stroom gecreëerd, die door verschuiving een voltageverschil krijgt. Dit verschil levert een daling of stijging op. De helling wordt gemeten op basis van het raakvlak met de aarde. Hierdoor kunnen een hoop verschillende geologisch metingen worden gedaan. Op deze manier kunnen ook aardbevingen en andere veranderingen gemonitord worden.

Geologische toepassingen van tilt metingen 

Dankzij de werking van een tilt sensor of inclinometer kunnen veel belangrijke metingen worden gedaan, ook op het gebied van geologische ontwikkelingen. Op deze manier kunnen allerlei processen in de gaten worden gehouden en kan er controle worden uitgeoefend. Voorbeelden van processen die u met een tilt sensor kunt bewaken zijn:

  • Maximale belasting van dijken of wegen bepalen
  • Versnellingsmetingen uitvoeren bij geologische processen
  • Breekmoment van fundering bepalen als gevolg van een aardbeving
  • Vulkaanuitbarstingen voorspellen
  • Het effect wat waterdruk op een stuwdam meten

De voordelen van tilt- of inclinometers

Het meetresultaat van een tiltmeter is niet alleen zeer nauwkeurig, maar geeft ook een continue hoekverandering aan. Wanneer een bepaald gewicht of een bepaalde hoeveelheid ergens wordt aangebracht of weggenomen wordt de druk verlaagd. Dit instrument meet vervolgens de relatie tussen deze twee acties en geeft de verwachting van een beweging aan. Zo wordt niet alleen gemeten, maar ook gemonitord. Bovendien geeft hij een versnelling aan, die in sommige processen perfect als waarschuwing kan dienen. Op deze manier kan er schade voorkomen worden en geanticipeerd worden op de situatie.

Een tilt sensor kopen bij een betrouwbare producent

De productie van een tilt sensor is een van de specialiteiten van DIS Sensors. Het bedrijf focust zich op de wensen van hun klanten, wat resulteert in zeer hoogwaardige producten. Verschillende producten zijn hier verkrijgbaar, tegen eerlijke prijzen en met betrouwbare resultaten. De productie wordt afgesteld op de wensen van hun klanten en toepassing van het apparaat. Wanneer u een tilt sensor gaat kopen, wilt u dit natuurlijk bij een betrouwbare partner doen en daarom bestelt u dit apparaat het best bij DIS Sensors. Dan bent u verzekerd van een sensor van hoogwaardige kwaliteit.

https://dis-sensors.com/nl