Firma fair focus
Business / Business Services

Artikel marketing met succes

Artikel marketing wordt binnen internet marketing gebruikt om websites te promoten. Artikel marketing ondersteund het publiceren van artikelen op externe websites met als doel uw website binnen Google naar een hogere positie te krijgen. Wat vroeger linkbuilding was, is tegenwoordig artikel marketing. Het grote verschil is dat linkbuilding eenvoudig weg het plaatsen van een linkverwijzing, met behulp van een ankertekst (die gelijk was aan het belangrijkste zoekbegrip), op willekeurige externe websites in de wereld, terwijl artikel marketing op externe websites, die een bepaalde relevantie hebben t.o.v. uw website, artikelen plaatst. Linkbuilding wordt door Google tegenwoordig als spammen gezien, hele bedrijven (vooral in landen met goedkope arbeidskrachten) richten zich op het willekeurig en zoveel mogelijk links plaatsen op externe website. Er bestond geen enkele relatie tussen de onderwerpen op de externe websites en uw website, uiteindelijk besloot Google dit niet meer te belonen, maar volledig af te straffen. Het alternatief, wat veel beter, eerlijker en logischer was, is artikel marketing geworden.

Succesvolle artikel marketing

Om succes te bereiken met artikel marketing moet er overigens wel aan een aantal duidelijke regels worden voldaan. Zomaar artikelen schrijven en die, met ondersteuning van artikel marketing, op externe websites publiceren heeft niet veel zin. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om artikel marketing tot een succes voor uw website te laten komen. De externe websites waarop de artikelen geplaats worden moeten een relatie hebben tot het onderwerp van uw website. U heeft bijvoorbeeld een website over kantoorartikelen, dan kunt u artikelen plaatsen op externe websites die met werken, kantoor, enz. te maken hebben, maar het is zinloos artikelen te plaatsen op externe websites die bijvoorbeeld over aardappelen gaan. Tevens is het zeer zinvol om gebruik te maken van relevante categorieën binnen deze externe websites, hierdoor ontstaat een groeiend vertrouwen (“trust”) bij Google ten aanzien van uw website. Ook is het belangrijk dat ieder artikel dat u met behulp van artikel marketing publiceert altijd uniek is wat de inhoud betreft. Google straft het maken van zogenaamde duplicate content af en in plaats van te stijgen zult u zakken in de ranking.

Artikel marketing en ankerteksten

Van belang is naast bovenstaande een goede, gevarieerde verdeling, van de ankerteksten. Een ankertekst wordt binnen een artikel gebruikt om de linkverwijzing naar uw website te leggen. Wanneer de ankertekst altijd gelijk is aan het belangrijkste zoekbegrip van uw website, wordt dit ook weer als “spammen” aangemerkt. Het is van belang de ankertekst te variëren, waarbij het belangrijkste zoekbegrip als ankertekst niet meer dan 5% van het totaal aantal ankerteksten naar uw website mag zijn. Wanneer u zich aan deze zaken houdt, helpt artikel marketing u een hoge ranking te bereiken voor uw website.